Verantwoording scriptie Thijmen Alleman

Een van de onderdelen die ingeleverd dient te worden bij het afstuderen is een scriptie waarin de student reflecteert op een onderwerp binnen het vak. Vanaf januari 2016 ben ik om me heen gaan kijken om een onderwerp te kiezen. In gesprekken met Annemarie Rijkers, mijn SLB’er, kwamen verschillende ideeen voorbij, maar niks definitiefs. Toen ik uiteindelijk klaar was met mijn stage bij het Brabants Dagblad op de onlineredactie, heb ik een aantal gesprekken gevoerd met mijn begeleider ter plaatse, Nancy de Goey.

Die gesprekken gingen over allerlei zaken. Bijvoorbeeld over de afronding van mijn stage in een verslag, maar ook over het aanblijven op de redactie als een freelance-kracht en het vervolg van mijn opleiding. Daarbij kwam ook de scriptie voorbij en wat ik ermee wilde gaan doen. Zij raadde mij aan om iets te nemen dat aansloot op mijn werk bij BD en ze gaf aan mij daar graag bij te helpen.

Dit alles speelde zich af in april van 2016. Op het moment dat ik aan mijn afstuderen wilde beginnen, kreeg ik het nieuws dat ik geopereerd moest worden aan mijn been. Dat is beslist niet de eerste keer tijdens mijn studie, maar deze kwam wel op een bijzonder vervelend moment. In overleg met Annemarie heb ik besloten om mijn afstuderen door te schuiven naar november.

Na de operatie en de benodigde revalidatie heb ik het idee voor mijn scriptie weer opgepakt en heb ik met Nancy om de tafel gezeten om een onderwerp te kiezen en om een eerste interview te houden. Dat verliep goed, al had ik destijds mijn onderzoeksvraag nog niet goed afgebakend en hebben wij het over heel veel verschillende zaken gehad die uiteindelijk niet in de scriptie aan bod komen. Daarna heeft het onderzoek weer een tijd stil gelegen, omdat ik door personele problemen in de maanden juni en juli en een deel van augustus vrijwel fulltime aan het werk ben geweest voor het BD.

De echte vervolgstappen voor mijn scriptie heb ik pas gezet begin oktober. Ik heb in de maand september veel gewerkt aan de productiekant van het afstuderen en ben daarna gaan kijken naar mijn scriptie. Ik ben begonnen met rondspeuren binnen BD en de Persgroep wie ik zou moeten spreken en heb daarbij Nancy vaak als klankbord gebruikt.

Op maandag 10 oktober heb ik met André Trompers gesproken van BNDeStem en op 13 oktober ben ik naar Tilburg afgereisd om met Pim Dikkers te spreken. In de tussentijd heb ik contact gezocht met Anke Verbakel, chef online ED, maar die was op vakantie. Samen met Nancy heb ik gezocht naar een alternatief en wij kwamen bij John van den Oetelaar uit, die op dat moment nog plaatsvervangend hoofdredacteur was bij BD en de vaste hoofdredacteur is van ED.

En hier wordt het verhaal ingewikkelder. Zowel Pim als André hebben van mij de transcripties van hun interviews ontvangen om te kijken of ze het ermee eens waren. Beiden hebben aangegeven dat zij niks tegen hadden op de tekst. Ook Nancy heeft in een iets later stadium laten weten akkoord te zijn met de transcriptie. Na het zoeken van contact met John ontstond echter een probleem. Via Nancy, die het belangrijk vond om mij te laten weten wat er aan de hand was, heb ik begrepen dat hij boos was op Nancy. De reden is dat de Persgroep intern bezig is met eenzelfde onderzoek als het mijne en dat John samen met Hille van der Ka bezig is om dat onderzoek om te zetten tot een plan van aanpak. John kreeg het idee dat Nancy dit wilde ondermijnen met een eigen onderzoek dat ik aan het uitvoeren was.

Ik heb geen reactie meer gehad van John op mijn verzoek, anders zou ik dat voorleggen in mijn scriptie. Ik heb enkel de woorden van Nancy om dit verhaal op te stoelen en zo nodig lever ik de contactgegevens zodat jullie als assessoren dat kunnen navragen. Wat ik ook heb als indirect bewijs voor het mislopen van de laatste fase van mijn onderzoek, zijn de transcripties van André. Na mijn verzoek en het telefoontje van John aan Nancy, heeft André mij een nieuwe versie van mijn transcriptie verstuurd waarin hele antwoorden zijn aangepast of geschrapt.

Voor mijn scriptie heb ik gebruik gemaakt van zijn laatst toegezonden versie. Ik ga ook niet de twee transcripties als bijlage bij het onderzoek online zetten. Ik zal ze echter wel meenemen naar mijn assessment, zodat ter plaatse gekeken kan worden naar de verschillen.

Ik sta natuurlijk in mijn recht om zijn eerdere transcriptie te gebruiken, aangezien André daar zijn toestemming voor heeft gegeven. Ik kies hier niet voor en daar heb ik een reden voor. Ik sta nog maar aan het begin van mijn carrière in de journalistiek en ik werk met veel plezier bij het Brabants Dagblad. Dat is hopelijk niet mijn eindstation, maar in ieder geval een prima plek om op de trein te stappen. Ik ben niet van plan om op wat voor manier dat ook nu al mijn glazen in te gooien bij een groot mediabedrijf in Brabant en misschien indirect zelfs bij de Persgroep. De reden dat ik het bewijs toch meeneem en ter beoordeling voor zal leggen aan de assessoren is omdat ik wel van plan was om een zo’n goed mogelijke gooi te doen naar afstuderen en dit heeft natuurlijk flinke impact gehad op mijn uiteindelijke scriptie.

Dat alles gezegd hebbende, ben ik redelijk tevreden over de scriptie die er ligt, al valt er nog veel uit te diepen en te onderzoeken. Dat komt zeker door een aantal geschrapte onderdelen, maar vooral ook door de complexiteit van de structuren doe betrokken zijn bij een eventuele samenvoeging van de redacties. Nu heb ik me gericht op de praktische kant, maar natuurlijk moet er gekeken worden naar de financiële kant, waar uiteindelijk alles om draait.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *