Reflectief onderzoek naar rampenfotografie en verantwoording

Op het moment van afstuderen zal ik ongeveer drie jaar op de onlineredactie van het Brabant Dagblad werkzaam zijn. Een mooie plek om te werken en een zeer goede leerschool. Maar ook na drie jaar kunnen dingen nog mis gaan. Dat was voor mij het startpunt voor een onderzoek naar het gebruik van informatie van rampenfotografen.

Het resultaat van dat onderzoek vindt u hieronder, maar de weg er naartoe wil ik ook graag omschrijven.

Alleman_Thijmen_242591_ReflectiefOnderzoek_Ephorus

Het onderwerp rampenfotografie kwam bij me op door te vroeg gebracht nieuws. Dat verhaal is één op één terug te lezen in het onderzoek zelf en zal ik daarom hier ook niet herhalen. Destijds wist ik alleen nog niet waar ik met het onderzoek naartoe wilde. Ik begon heel breed met hoe werken rampenfotografen, wat me door Roy Mevissen werd afgeraden. Hij stuurde meer aan op onderzoek naar het gebruik van foto’s uit oorlogsgebied en hoe moeilijk het is om wat je ziet en hoort te verifiëren. Dat is op zich een zeer interessant onderwerp, maar vond het te ver van mij af staan.

Na nog een week piekeren besloot ik contact op te nemen met Jan-Hein de Gruijter en zoveel mogelijk collega’s en vrienden in de journalistiek. Ik legde hen allen het onderwerp voor, zo breed als het was, en liet ze reageren op wat zij dachten en graag wilden weten. Het was meneer De Gruijter die uiteindelijk zei: ‘Ga nou eens rustig zitten en denk goed na over wat jij wil weten. Waarom blijft dit onderwerp zo bij je hangen? Waarom ben je er enthousiast over?’

Daarop was het antwoord eigenlijk verrassend makkelijk. Ik werk veel met rampenfotografen, heb met sommigen van hen ook een persoonlijke band. In het verleden werkte ik de weekenddiensten voor BD vanuit huis. Dan kon je op niemand terugvallen dan de fotograaf voor informatie. Je leert elkaar vertrouwen en samen te werken. Maar zoals gezegd, het ging ook wel eens mis. Hoe kan dat dan als je elkaar zo vertrouwt en allebei zegt secuur te werken? Zo was het idee voor mijn onderzoek geboren.

Daarbij heb ik een aantal keuzes moeten maken in verband met beschikbare tijd en uit angst om het te groot te maken. U als lezers gaat ongetwijfeld opmerken dat andere redacties niet benaderd zijn voor hun input. Dat komt omdat ik ervoor gekozen heb om het heel dicht bij mezelf te houden. Waar werk ik en hoe gaat het daar? Vandaar dat ik me daartoe beperkt heb. Dan zouden jullie nog kunnen vragen waarom mijn collega’s verder niet aan het woord kwamen. Goede vraag. Dat had nog gekund, maar zij onderstreepten in gesprekken de gedachten en vragen die ik had. Dat zou ik kunnen toevoegen, maar heb ervoor gekozen om het onderzoek heel persoonlijk te houden en dus vanuit mijn ervaringen en gedachten op te schrijven.

Dan komt natuurlijk de vraag waar de fotografen zelf zijn in dit onderzoek. Ik heb voor ik een specifiek onderwerp had, alle fotografen van de Online Zuid benaderd met de vraag of zij wilden helpen. Helaas kreeg ik maar van een handjevol fotografen de toezegging dat ze mee wilden werken. Dat werd nog erger toen ik met één van hen een persoonlijk gesprek heb gehad als startpunt voor het onderzoek. Andere fotografen haakten af daardoor.

Wat ik al wel wist, maar niet hoe erg het was, is dat rampenfotografie een slangenkuil is. Ze willen niet samenwerken, hebben strijd over gebied, over werkwijze, eigenlijk alles. Toch heb ik van enkele van hen korte reacties gekregen voor het onderzoek en deze staan er ook in. Die reacties en het uitgebreide gesprek zitten misschien niet in zijn geheel in het onderzoek, maar zijn wel belangrijk geweest voor mijn blik op de zaken.

Verder leg ik in het onderzoek nog uit waarom burgerfotografie geen groot aangehaald onderwerp is en waarom het belang van ‘pitchen’ in minimale vorm is meegenomen.

Hopelijk heb ik hiermee al een aantal vragen die jullie kunnen hebben, ondervangen. Waar nodig zal ik natuurlijk tijdens mijn presentatie nog meer toelichting geven.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *